• Om oss

    Insatskompaniet Birger Jarl

    Vi är ett insatskompani i de Nationella Skyddsstyrkorna. Vårt kompani är placerat i Stockholm och sattes upp den 1 januari 2011 och döptes då efter Stockholms grundare Birger Jarl, ett arv som förpliktar! Flera av oss i förbandet har en gedigen bakgrund med många år inom försvaret och flera missioner i utlandet. Framåtanda, fältmässighet och sammanhållning är ledord för oss. Utöver att vara ett mycket kapabelt insatskompani som kan användas i fred, kris och krig har vi även en kamratförening med utbildningar, mässkvällar och andra sociala träffar.

Vi, de Nationella Skyddsstyrkorna, skall kunna verka över fler typinsatser och vara först att möta nationella hot i fred, kris och krig. Vi består av skickliga soldater, specialister och befäl som till vardags arbetar i det civila, men ett antal gånger per år tar på oss uniformen och tjänstgör i Försvarsmakten.

Vår militära bakgrund är bred med allt från jägarsoldater med flera utlandsmissioner i bagaget till nymuckade GMU-rekryter. På samma sätt varierar vår civila vardag där vi är studenter, bilmekaniker, advokater och så mycket mer. Tillsammans utgör vi ett av Sveriges vassaste insatskompanier.

Är du av rätta virket?

Har du det som krävs för att vara en av oss och försvara vår nation mot ett yttre hot och hjälpa
det civila samhället när det är kris?

Sök då till oss på 242 Insatskompaniet, Birger Jarl. Vi behöver dig och din kompetens!

Läs mer om våra krav, och vad vi kan erbjuda dig!

Rekrytering!

Nationella Skyddsstyrkorna utgör insatsförbanden av Hemvärnet. Utmärkande för ett insatskompani är en lägre medelålder och högre fysiska krav, tjänsten är tung och krävande. Alla soldater i insatskompanier har kontrakt på minst 8 dagars tjänstgöring per år fördelat på två större förbandsövningar. Vi har egna fordon för marsch och transport.

Våra uppgifter är skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris men förbandet ska även kunna lösa stridsuppgifterna ta, fördröja och störa. Hemvärnet med de Nationella Skyddsstyrkorna utgör en nationell och territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige. I detta är Birger Jarl en viktig länk.