• Verksamhet

    Vi har tagit ställning

    Alla soldater i kompaniet har skrivit under ett kontrakt som förbinder oss att tjänstgöra under två övningar per år; en Särskild Övning Förband och en KrigsFörbandsÖvning. Utöver dessa övningar har vi tillsammans löpande Kompletterande Utbildningar och teorikvällar. Till dessa kommer den enskildes egen vidareutbildning på kurser och vår gemensamma föreningsverksamhet.

KFÖ – Krigsförbandsövning

Varje år genomför kompaniets personal en KFÖ. Vartannat år genomförs KFÖ:n som en förbandsövning och vart annat år som en befattningsutbildning.

Förbands-KFÖ:n syftar till att öva förbandet i tillämpade övningar där alla går i sina respektive befattningar. Övningen sker tillämpat, där de beslut och det agerande vi gör får konsekvenser och påverkar framtiden. Övningen pågår dygnet runt där underrättelser från samövande förband och fiendens agerande påverkar våra stridsplaner. Under en sådan här övas och prövas hela förbandet som ett system där alla är med och arbetar i sina befattningar – från kulspruteskyttar, skyttesoldater, sjukvårdare, hundförare, signalister till fordonsförarna, stridsledningslagen och kockar. Alla övas och alla bidrar, en sådan här övning är både fysiskt och psykiskt mycket krävande.

Befattnings-KFÖ syftar till att utbilda och övas enskilda soldater i sina respektive befattningar. Det genomförs gruppchefsskolor, mc-tjänst, stabstjänst osv. Övningen ger således individen bättre färdighet i den egna befattningen för att förbandet som helhet ska kunna prestera bättre.

För soldaterna är KFÖ:n en 4-dagars övning med inryckning kvällen före. För befäl blir det fler dagar, beroende på befattning.

 

SÖF – Särskild övning förband

SÖF:en är en 4-dagars övning med inryckning kvällen före för samtliga i förbandet. SÖF:en är en förbandsövning med fokus på strid med skarp ammunition. Övningen sker till stor del tillämpat med vissa utbildningspass.

 

KU – Kompletterande utbildning

Utöver kontraktsövningarna KFÖ och SÖF genomför vi frivilliga kompletterande utbildningar. Övningarna fokuserar på det vi behöver förbättra efter eller inför kontraktsövningarna samt sådant som löpande behöver övas för att bibehålla kompetens såsom skarpskjutning.

Övriga övningar och utbildningar

Vi är givetvis även delaktiga i andra stora övningar som Försvarsmakten anordnar, som t.ex. Aurora 2017. Vi är även med i det internationella utbytet som sker mellan olika länders försvarsmakter och vi har bland annat för vana att sätta upp en egen marschgrupp till Nijmegen varje sommar.

För alla soldater och befäl finns dessutom en mängd med utbildningar och kurser som arrangeras av Livgardesgruppen, Hemvärnets Stridsskola och frivilligorganisationerna. Sammantaget finns det verksamhet varje vecka för den som vill och har möjlighet!

 

Mässkvällar, vintermiddag och andra sociala träffar

Även om vi trivs bäst ute i fält så träffar vi våra kamrater även utanför övningarna. Vi har en egen mäss i vår kompanilokal i centrala Stockholm, som håller öppet en gång i månaden där vi träffas och diskutera hur eldöverfallet gick över en öl.

Varje år har vi även en högtidlig vintermiddag när finuniformerna dammas av, medaljerna hängs på och våra respektive följer med i festkläder. Det är en kväll full av militära traditioner, skratt och gemenskap som brukar avslutas med en traditionell efterfest på mässen framåt småtimmarna.

Plutonerna och grupperna arrangerar även kvällar i egen regi, med allt från pizza och filmkvällar till bowling och pubhäng.