• Stöd till samhället

    Vi verkar i fred, kris och krig

    När det civila samhället behöver det ställer Birger Jarl upp. Vi har släckt skogsbränder, transporterat sjuka i snökaos och letat efter försvunna människor.

Vi är först och främst ett krigsförband, men när samhället behöver vårt stöd ställer Birger Jarl alltid upp.
En av de större insatserna som vi har gjort var under sommaren 2018 när ställde vi upp med en sammansatt pluton under två rotationer (en vecka vardera) och bekämpade den stora branden vid Ljusdal. Vid skogsbranden i Västmanland 2014 ställde vi upp med en sammansatt pluton som avlöste de förband som inledningsvis hade bekämpat branden. Under en vecka arbetade vi hårt med släckningsarbetet innan vi avlöstes av kamrater från en systerbataljon.

 

De senaste åren har Stockholm drabbats av hårda snöoväder vilket medfört svårigheter för blåljusmyndigheter att ta sig fram i trafikkaoset som följer. I dessa lägen har vi med bandvagnar garanterat att de sjuka eller skadade som är i behov av akut sjukvård får den.